top of page

Ondernemingen

Een efficiënt en prudent bedrijfsmanagement dankzij verzekeringskantoor De Blieck

VERZEKERINGEN VOOR KMO'S EN ONDERNEMINGEN

Zakenkantoor De Blieck is dé verzekeringspartner voor bedrijfsleiders in regio Lochristi. Wij beschikken over een jarenlange knowhow en diepgaande productkennis van verzekeringen die onontbeerlijk zijn voor een verantwoord bedrijfsbeheer. Op het gebied van uitbating, personeelsaangelegenheden, aansprakelijkheid ten opzichte van derden en medewerkers enz. Het is een complexe materie die een continue vorming vergt. We blijven de wetgeving en reglementering ter zake dan ook op de voet volgen om uw kmo of bedrijf steeds de beste service te verlenen.

ONS AANBOD VAN VERZEKERINGEN VOOR BEDRIJVEN

BA UITBATING

Deze verzekering dekt de extracontractuele aansprakelijkheid van uw onderneming en al wie er actief is tijdens de bedrijfsactiviteit: zaakvoerders, vennoten en werknemers. Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dus op in de professionele sfeer.

BA uitbating

ARBEIDSONGEVALLEN

Een werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al zijn werknemers, ongeacht het statuut of duurtijd van tewerkstelling. Ze is dus van toepassing op bedienden en arbeiders, ook op schoolstagiairs en jobstudenten.

Arbeidsongeval

AUTOVERZEKERING

Hebben sommige van uw werknemers een voertuig ter beschikking voor de uitvoering van hun functie? Dan bent u verplicht om hen te verzekeren voor de schade die zij zouden kunnen veroorzaken, tijdens de job, alsook op weg van en naar het werk.

Autoverzekering onderneming

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Een werkgever kan zijn werknemers een hospitalisatieverzekering aanbieden. Het is een interessant extralegaal voordeel waarbij het bedrijf de kosten van de medewerker betaalt bij een ziekenhuisopname door ziekte, ongeval of bevalling.

Hospitalisatieverzekering onderneming

BRANDVERZEKERING

Een brandverzekering kunt u inroepen bij brandschade aan uw bedrijfspand, kantoren, ateliers en magazijnen, maar zoals bij particulieren eveneens bij storm- en waterschade, en glasbreuk. Een brandpolis kan op maat uitgebreid worden. Denk aan supplementaire waarborgen voor schade of diefstal van waardevolle voorwerpen, machines, installaties.

Brandverzekering ondernemingen

BA objectieve aansprakelijkheid

Deze verzekering is verplicht voor kantoorhouders, handelaars met publieke ruimtes (showrooms, opslag- en afhaalmagazijnen) maar ook voor horeca-uitbaters. De BA Objectieve Aansprakelijkheid vergoedt slachtoffers van een brand of een ontploffing in uw bedrijfsgebouwen. Ze komt bovenop uw gewone brandpolis.

BA objectieve aansprakelijkheid
Zakenkantoor De Blieck

WENST U ALS BEDRIJFSLEIDER ADVIES OVER EEN ARBEIDSONGEVALLENPOLIS OF HOSPITALISATIEVERZEKERING VOOR UW PERSONEEL, OVER BA UITBATING?

Zakenkantoor De Blieck in Lochristi neemt uw zaken ter harte, objectief en discreet.

bottom of page